Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

TURVEI YTRE RINGVEI - OSLO

Det ble etablert turvei langs bekkedrag ved Ytre Ringvei, Oslo. Turvei D16 krysser Ytre Ringvei med en gang- og sykkelbro, og føres gjennom stedvis bratt, frodig terreng før den kobles på eksisterende trasé.
Prosjektet er et ledd i Oslo kommunes blågrønne satsing for å knytte vassdrag, turveier og grønnstruktur i et større system og vil gjøre dette “hemmelige” stedet i Groruddalen tilgjengelig for alle.

Gang- og sykkelbrua Bumerang Bru krysser Ytre Ringvei i en gjenværende grønn lunge i overgangen mellom boligområdene i øst og næringsvirksomheten i vest. Fra brua ser man utover infrastruktur og industriområder i Groruddalen med godt utsyn mot Grefsenkollen og Holmenkollen i bakgrunnen.
Oslo kommune skal etablere sammenhengende tur og sykkelveinett i Groruddalen og prosjektet er en del av denne satsingen.

Turveien går gjennom skogen, og passerer landskapsformer med viktige biotoper. Terrenget, utsiktene og opplevelsen i denne turveitraséen vil underbygges av gangbrua som leder brukerne opp i trekronene og gir utsikt utover dalen. Gangbrua blir en naturlig forlengelse av turveien og gir et utsiktspunkt som styrker opplevelsen.
Brua er en 83 meter lang kontinuerlig stålkassekonstruksjon i fire spenn, med det lengste spennet lik 22,5 meter. Tverrsnittet har en asymmetrisk form for å optimalisere bruas konstruksjon og materialbruk. Bruas rekkverk er en integrert del av brudesignet. Vertikal lysåpning mellom vei og underside bru skal være minimum 6,1 meter, fri bredde lik 3 meter og maksimal stigningstall 1/20.
Den naturlige breddeøkningen i kurven fungerer som utkikkspunkt og gir en god geometri for passering på sykkel.

Film av prosjektet: Implenia, Norge
https://www.youtube.com/watch?v=07PCxCt7U9Q&sns=em

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN v/ Andreas Nypan
Arkitekt: SAAHA arkitekter
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten - Divisjon friluft
Ingeniør: Gaute Mo AS (http://www.gautemo.no) og
Mario Rando Campos (http://www.seed-workshop.com)
Beliggenhet: Alna, Oslo
Ferdigstilt: 2016

 

Sted:
Turvei Ytre Ringvei

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: