Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

TORGET I SAND

LANDSKAPSFABRIKKEN vant i 2008 arkitektkonkurransen om utforming av torget i Sand. Sand er Suldal kommunes kultursentrum og trafikale knutepunkt.

Ambisjonen var å styrke kontakten mellom tettstedet og sjøen og å bedre publikums tilgang til vannet. Dette skjer i et åpent og robust torg skapt for å ivareta ulike behov og aktiviteter. Torget skal være attraktivt, innbydende og vakkert, med tydelige identitetsskapende elementer. Planforslaget rommer en sjenerøs promenade på fergekaia, som på sikt skal forlenges langs Sands sjøfront.

Uensartet og utflytende bebyggelse rundt torget er vevet fastere sammen med eldre trehusbebyggelse og eksisterende gatestruktur, i en plan som rydder opp og tydeliggjør funksjoner og arealbruk.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Inge Dahlman, Aaste Gulden Sakya og Amund Johne
Oppdragsgiver / byggherre: Suldal kommune
Prosjekttype: 1. premie i innbudt arkitektkonkurranse med prekvalifisering, 2008
Beliggenhet: Sand, Suldal kommune
Status: Under utarbeidelse

Sted:
Torget i Sand

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: