Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

NYTT HOVEDKONTOR FOR STATOIL - FORUS

Prekvalifisert prosjektkonkurranse februar 2014, 2. plass.

I august 2013 inviterte Statoil til en prekvalifisering til prosjektkonkurranse for nytt hovedkontor på Forus. I underkant av 50 arkitektkontorer fra hele verden søkte om å bli prekvalifisert. De fem arkitektkontorene som Statoil besluttet å invitere til konkurransen var: Helen & Hard (NO) med SAAHA (NO) og Landskapsfabrikken AS, Foster + Partners (UK) med Space Group (NO)
OMA (NL), Snøhetta (NO), Wingårdhs (SE) - vinner

Prosjektet viser det nye hovedkvarteret organisert rundt et felles parkareal, langs den nye kollektivgata på Forus med forplass, treningsfasiliteter og adkomst til Statoils nye hovedkontor.

Prosjektet reetablerer Forusområdets opprinnelige våtmarksbiotop som en kultivert park med oppholdssteder for mennesker, fugler, dyr og insekter i parken og på takene.

Landskapets og byggenes utforming og uttrykk spiller på de sedimentære bergartene Statoil jobber med og som er bakgrunnen for Norges oljerikdom.


Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS v/ Andreas Nypan
Arkitekt: Helen & Hard (NO) med SAAHA (NO)
Oppdragsgiver: Statoil
Beliggenhet: Forus, Sandens kommune
Illustrasjoner: Brick Visual AS og MIR AS

Sted:
Hovedkontor Statoil

Oppdragsgiver:
Statoil

Budsjett:

Status:
Prosjektkonkurranse ferdigstilt