Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

STASJONSSTRANDA - FETSUND

Stasjonsstranda ligger vakkert til langs Glomma, rett ved jernbanen i Fetsund sentrum. Kommunen ønsker å oppgradere parken og etablere en ny bryggekonstruksjon med mulighet for besøk av båten MS Øyeren og små fritidsbåter.

Planforslaget viser en respektfull tilnærming til landskapet og stedet. Den mest verdifulle vegetasjonen tas vare på, ny brygge og utsiktsplattformer mot elven etableres, kulturminner synliggjøres og tas i bruk og terrenget tilpasses slik at elvepromenade mot nord kan etableres. Det er planlagt en flomvoll langs jernbanen som blir en viktig del av parken.

Like sør for parken ligger museumsområdet Fetsund lenser som var et av Norges største fløtingsanlegg.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN AS
v/ Andreas Nypan (prosjektansvarlig), Inge Dahlman og Mona Ranvik
Rådgivende ingeniør: Dr. techn. Kristoffer Apeland AS /v Snorre Larsen
Oppdragsgiver: Fetsund kommune
Beliggenhet: Langs Glomma ved Fetsund stasjon, Fet kommune
Illustrasjoner: LANDSKAPSFABRIKKEN AS
Status: Forprosjekt
Prosjekteringsperiode: høsten 2013, vinteren 2014.

Sted:
Stasjonsstranda Fetsund

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: