Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Barnehagen
  • Trapp til friområdet
  • Private terrasser
  • Sentralaksen
  • Plan

Boligområdet Spirea Park ligger på Løren i et spennende område med stor utvikling, fra gammel industri til ny bolig- og bystruktur. Et knutepunkt mellom Storo, Grefsenkollen, Bjerke og Økern.


Landskapsfabrikken planlegger uteområdet for boligene og barnehage i samarbeid med Derlick Arkitekter as.
Prosjektet omfatter boliger, barnehage, møteplasser, kommunikasjon til friområder, buss og gangforbindelser. Boligene blir liggende beskyttet med et sentralt grøntområde mellom bygningene og vil framstå som et grønt, trygt boligområde for alle. Alle løsninger og detaljer tar utgangspunkt i prinsippene for universell tilgjengelighet.


LANDSKAPSFABRIKKEN AS
v/ Andreas Nypan (prosjektansvarlig), Mona Ranvik.
Arkitekt: Derlick Arkitekter AS
Oppdragsgiver: JM Norge AS

Sted:
Spirea Park

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status:
Ferdigstilet våren 2017