Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Tverrforbindelsen fra kanalan

SØRENGA - OSLO

Boliger, gårdsrom
Boligkvartalet ligger på Sørengautstikkeren i Oslo sentrum som blir et nytt boligområde mellom byen og Oslofjorden. Kvartalet består av et skrånende hus med grønt sedumtak, takterrasser, et frodige gårdsrom, forhager mot sentralparken og et næringslokale med mulighet for uteservering mot havnepromenaden.
Landskapsfabrikken AS har prosjektert forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjekt for gårdsrom, forhager mot sentralparken og tilpasninger mot gater og promenade.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN AS v/ Andreas Nypan
Arkitekt: MAD AS
Oppdragsgiver: Sørenga Utvikling AS
Beliggenhet: Sørenga, Oslo
Illustrasjoner/renderinger: EVE IMAGES / Sørenga Utvikling
Ferdigstilt: oktober 2015

Linker:
http://www.archdaily.com/799003/sorenga-block-6-mad-arkitekter
http://www.mad.no/projects/chronological/mad-about-sorenga-residential-complex-2
http://www.sorenga.no/byggetrinn6/pdf-flip-trinn6/index.html

Sted:
Sørenga - Gårdsrom Boliger

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: