Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

OSLO MIDDELALDERPARK

Parallelloppdrag februar 2014. Teamet var ett av tre team som skulle belyse tre ulike utviklingsstrategier for parken. Vårt fokusområde var “Historieparken”.

Forslaget viser en park der stedets historie ivaretas og formidles.
Spor fra de ulike tidsepokene vil være grunnlaget for parken, med middelalderen som den viktigste.

Parken skal også være et viktig rekreasjonsområde for bydelen, Bjørvika og Oslo, og være arena for store arrangementer.

Formidling av historien vil skje på mange plan og i ulike former.
- Stedet og landskapet som historiefortelling i målestokk 1:1
- Synlige kulturminner, de fysiske faktiske restene av byen
- Ikke-synlige kulturminner hentes frem som strukturer som kan bidra til å skape en stemning og til å fremkalle nysgjerringhet uten å gi “svaret”.
- Direkte formidling, rettet mot dem som vil lære. Rekonstruksjoner, informasjon, modeller, digitale plattformer, utstillinger og arrangementer.

Forslaget rendyrker den åpne parken med historiens spor gjenfortalt.  En brukspark, et pusterom, et grønt landskap og en kontrast til den omkringliggende byen.

TEAM:
Landskapsarkitekter: LANDSKAPSFABRIKKEN AS, Rambøll Norge AS (Oslo)
Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk AS
Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten (administrativt ansvarlig), Jernbaneverket, Riksantikvaren, Byantikvaren, Kulturetaten
Historie: Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU)
Opplevelsesdesign: Conventor AS
Kunstner: Knut Wold
Lysdesigner: Halvor Næss AS
Beliggenhet: Bydel Gamle Oslo
Alle illustrasjoner: Team Rambøll

Sted:
Oslo Middelalderpark

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: