Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Gårdsrommet
  • Torget

Landskapsfabrikken prosjekterer byrom og gårdsrom i samarbeid med arkitektene i Arkitektskap AS, Veidekke og OBOS. Oppsal senter fra 1964 blir revet og erstattes av et nytt senter med 201 nye leiligheter. Boligene fordeles på flere blokker på opptil åtte etasjer.

http://www.oppsalsenter.no/nye-oppsal-senter1
http://veidekke.no/prosjekter/article20968.ece

Det bygges et urbant landskap med gårdsrom og gatetun mot Samfunnshuset i tillegg til Oppsals nye samlings- og møtested: Torget mot Håkon Tveters vei.
Gårdsrommet rammer inne boligene med forhager på bakkeplan, og tilbyr intime rom, åpne bruksarealer og frodig vegetasjon.
Byrommet vil skape en ny sammenheng for fotgjengere mellom Samfunnshuset, senteret, boligene og T-banen og skaper et nytt sted på Oppsal.

Sted:
Oppsal senter

Oppdragsgiver:
Veidekke og OBOS

Budsjett:

Status:
Under bygging - ferdigstilles sommeren 2018