Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • 2012
  • steg 1 - Strand Fuglefjell
  • steg 2 - Strand Fuglefjell Basket Skate Leke Gress Sole seg Trær
  • Uten ny strand + Fuglefjell Basket Skate Leke

MIDLERTIDIG OPERAPARK - OSLO

Skisseprosjekt: Alternativer og muligheter for parkeringsplassen ved Oslo Opera.
Stikkord: Etappevis, midlertidig, aktivt byrom/park

Bade + Sitte på benken + Spille basket + Skate + Leke + Ligge i gresset + Sitte i skyggen av trærne

LANDSKAPSFABRIKKEN: Andreas Nypan, Inge Dahlman, Line Ramstad
Renderinger: Landskapsfabrikken
Skisseprosjekt 2012

Sted:
Midlertidig operapark

Oppdragsgiver:
Oslo Havn

Budsjett:

Status: