Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Gangbane Klimapark 2469 -August 2013
  • Gangbane Klimapark 2469 -August 2013
  • Gangbane Klimapark 2469 -August 2013
  • Gangbane Klimapark 2469 -August 2013
  • Gangbane Klimapark 2469 -August 2013
  • Gangbane Klimapark 2469 -August 2013
  • Utsiktspunktet mot Kjelen - juni 2012
  • Utsiktspunktet mot Kjelen - August 2013
  • Gangbane Klimapark 2469 -August 2013

KLIMAPARK 2469 - LOM

Klimaet er i endring. Juvfonna smelter og trekker seg tilbake. Unike arkeologiske funn dukker opp. En tunnel i isen fører publikum 90 meter inn i kjernen av isfonna. Her formidles fortellinger om arkeologi, klima og norrøne sagn.

En sentral del av klimaparken er den universelt utformete gangbanen som leder publikum over ufremkommelig blokkmark. Temaer i parken, som polygonmark, permafrost, villrein, botanikk, klima og arkeologi, formidles fra de gule reposene i gangbanen. Prosjekteringen baserer seg på en nøyaktig flyscanning av terrenget. Fargen på de gule reposene er hentet fra de varme fargene i landskapet, spesielt lav på steinene. Gangbanen er bygget av glassfiberrister og malmfuru. For ikke å blåse bort er gangbanen forankret til store blokkstein som er fryst fast i permafrosten.


Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Inge Dahlman, Andreas Nypan og Line Ramstad i samarbeid med
rådgivende ingeniør Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS v/ Snorre Larsen
Oppdragsgiver: Klimapark 2469 AS v/ Mai Bakken
Prosjektleder: Sander Sælthun, Plan og miljø, Lom kommune
Beliggenhet: Juvfonne, Lom kommune
Alle illustrasjoner og bilder: LANDSKAPSFABRIKKEN AS


Prosjektet fikk hederlig omtale ved “Innovasjonsprisen for universell utforming 2014” med begrunnelse i sin nyskapende og harmoniske design og på en forbilledlig måte gjøre reversible inngrep i naturen som tilrettelegger høyfjellet for alle.

Prosjektet oppunder Galdhøpiggen har fått trofeet Design for all foundation award 2017 sammen med fire andre kandidater:  https://www.bufdir.no/uu/Nytt/Klimapark_ved_Galdhopiggen_fikk_uu_pris/

Prosjektet var på forsiden og ble plukket ut til boka “Landscape architecture Europe” nr 4 som eneste norske prosjekt.

Sted:
Juvflye - Klimapark 2469 - Mímisbrunnr

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: