Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

BYHAVEN - GRIMSTAD

Grimstad kommune er visjonære på fellesskapets vegne og har besluttet at de skal bygge ny bypark og bibliotek på plassen til den gamle rutebilstasjonen og politistasjonen mellom havet og byen. Biblioteket ferdigstilles 2017, mens byparken skal bygges i 2018.

Det har blitt gjennomført stor grad av medvirkning for utforming av parken med åpne folkemøter forut for- og i løpet av prosjektering, i tillegg har det vært avhold egne møter med kommuneplanutvalget og ungdomsrådet for å sikre at parkens innhold og arkitektur er en omforent og kjent sak i hele byen. Det har blitt avholdt en navnekonkurranse og vinnernavnet for parken ble: Byhaven.

Visjonen for prosjektering av parken har vært at den skal være:
“En fin, grønn park vi er stolte av og som vi har lyst til å være i”.

Parken skal inneholde bryggepromenade, grønne arealer, ny brygge, by-svaberg, lekearealer, treningspark, roseplantinger med byens egne roser fra Dømmesmoen og en forplass til biblioteket mot byen.

Prosjektet er utformet av Landskapsfabrikken i samarbeid med Kristian Holo, Asplan Viak og Grimstad kommunes parkavdelig og byplankontor. 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner-planarbeid-og-kommuneplan/byutvikling/byhaven-den-nye-parken-ved-biblioteket/

http://www.gat.no/nyheter/karet-vinnernavnet-pa-parken-ved-det-nye-biblioteket-1.1598482

http://www.gat.no/nyheter/diskuterte-den-nye-parken-1.1592039

 

 

Sted:
Grimstad park - Byhaven

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: