Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • En god infrastruktur for syklister innebærer steder for parkering og vedlikehold.
  • Byrommene i Oslo tilpasses til
  • Byrommene i Oslo tilpasses til
  • Byrommene i Oslo prioriteres for syklende og gående

Motto: OSLOVELO


Blant 78 innsendte forslag ble forslaget “OsloVelo” valgt ut til innkjøp som en av 18 premierte.

For å få flere til å sykle må det bli komfortabelt, effektivt og trygt å sykle i bysentrum. Besvarelsen tar utgangspunkt i at Oslo sentrum må bli en by der syklister prioriteres og ønskes velkommen. Sykling i byer handler om byromspolitikk så vel som trafikale og juridiske tilpassinger.

Landskapsfabrikken gjennomførte høsten 2013 konkurransen i samarbeid med Alexander Kloster-Jensen fra Oslo Sykkelkompani AS, Sarah Winge-Sørensen og Christian Bloom

Link til konkurranseforslaget:
http://www.futurebuilt.no/78-submitted-proposals-get-a-bike-break-free?iid=409736&pid=FB-FB_Article-Files.Native-InnerFile-File&attach=1

Juryen sier: “Forslaget presenterer en omfattende strategi for gatebruk i Oslo sentrum. Utgangspunktet er at reiser til bysentrum skal foregå til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Sykkelen prioriteres i to ulike typer gater – slow street og flow street…Forslaget er gjennomarbeidet og grundig, og kan gi innspill til hvordan ulike hensyn skal prioriteres og ivaretas i Oslo sentrum. Sykkelparkeringsanlegget på Jernbanetorget viser interessante løsninger på behovet for sikre parkeringsplasser i et attraktivt anlegg.”

Juryens rapport:
http://www.futurebuilt.no/og-vinneren-er?iid=409710&pid=FB-FB_Article-Files.Native-InnerFile-File&attach=1

Sted:
Futurebuilt! GET A BIKE! BREAK FREE!  OSLO VELO

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: