Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Folldal gruver. Infopkt. Landskapsarkitekt/ fotograf: Inge Dahlman
  • Folldal gruver. Infopkt. Landskapsarkitekt/ fotograf: Inge Dahlman
  • Folldal gruver. Infopkt. Landskapsarkitekt/ fotograf: Inge Dahlman
  • Folldal gruver. Infopkt. Landskapsarkitekt/ fotograf: Inge Dahlman
  • Folldal gruver. Infopkt. Landskapsarkitekt/ fotograf: Inge Dahlman
  • Folldal gruver. Infopkt. Landskapsarkitekt/ fotograf: Inge Dahlman
  • Folldal gruver. Infopkt. Landskapsarkitekt/ fotograf: Inge Dahlman
  • Folldal Gruver. Fotgraf:......

FOLLDAL GRUVER – INFOPUNKT OG TILGJENGELIGHET

Folldal gruver regnes blant Norges 10 mest verdifulle tekniske industrielle kulturminner og området er regulert til spesialområde bevaring. Tiltaket er derfor utarbeidet i samarbeid med Vernemyndigheter og Stiftelsen Folldal Gruver (SFG).

Oppdraget besto i å etablere et ubetjent informasjonspunkt om Rondane og gruveanlegget på grusplassen på tippen (ålassen) foran gruveanlegget, organisere parkeringen og lage en god atkomst for publikum fra p-plassen og infopunktet til besøkssenteret. Anlegget skal være universelt utformet.

Attraksjonene på stedet er det historiske gruvemiljøet. Det er derfor søkt å lage objekter som underordner seg det historiske landskapet. De er derfor gitt en enkel utforming med et lavmælt uttrykk.
Objektene er gitt enkel reversibel karakter. Det skal være lett å forestille seg at installasjonene kan fjernes slik det historiske anlegget bli liggende urørt tilbake.

Materialbruken tar utgangpunkt i eksisterende og framtredende materialer på stedet: korroderte stål og løsmasser.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Inge Dahlman (ansvarlig), medarbeider Amund Johne og
Ingrid Torkildsen (interiørarkitekt MNIL)
Byggherre: Statens vegvesen Nasjonale turistveger
Konsulent RIB: Dr. techn Kristoffer Apeland AS v/ Snorre Larsen og
Agatha Al-Saadi
Entreprenør: Brødr. Gjermundshaug / Norax AS
Beliggenhet: Folldal gruver, Folldal kommune
Foto: Inge Dahlman
Ferdigstilt:  juni 2012

Sted:
Folldal gruver - Infopunkt

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: