Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Perspektiv fra parken
  • Flyfoto

Nytt hovedkontor for SR-Bank på Bjergsted i Stavanger.

SR bank skal samle sine virksomheter i et nytt bygg på Bjergsted i Stavanger.
Bygningen er 7 etasjer på det høyeste og har en størrelse på 14.000 kvm.
Tilliggende park og fortausarealene rundt skal opparbeides som del av prosjektet og prosjekteres av Landskapsfabrikken AS. Parken og forplassen til bygget skal gi bidrag til byens brukere med gode og imøtekommende byrom.
Etter en prosess med grundig gjennomgang av de biologiske forholdene på byggegrunnen og flytting av bark med butthårstjernemose til nærliggende park kan prosjektet bearbeides videre.

Linker for prosjektet:

http://saaha.no/FINANSPARKEN-BJERGSTED#.VkHdjP-FNUY

http://www.finansparken.no/webcam


Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN AS v/ Andreas Nypan
Arkitekt: Helen & Hard og SAAHA
Oppdragsgiver: SR-Bank
Beliggenhet: Bjergsted, Stavanger kommune
Illustrasjon: Helen & Hard
Status: Forprosjekt utarbeidet vinteren / våren 2015

Sted:
Finansparken i Bjergsted – Stavanger

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: