Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

DET BLÅ TREET I STUDENTERLUNDEN

Den store lønnen i Studenterlunden ble malt blå i løpet av en natt. Et nytt bilde og en ny situasjon oppsto. Treet ble malt på bar kvist og slik ble lønnens skulpturelle form framhevet. Etter noen dager begynte det blå treet og blomstre. Dermed oppsto det et nytt bilde: blått tre med gule blomster og lysegrønne blad i ferd med å springe ut.

Formålet med prosjektet var å skape en situasjon, et uventet øyeblikk og en visuell opplevelse. Vi ønsket også å sette søkelyset på trærs betydning i bybildet, ved å tydeliggjøre et av dem. Det blå treet var et temporært prosjekt som varte i en måned. Treet skulle felles uavhengig av prosjektet. Som et resultat av det blå treet ble det umiddelbart etter felling plantet et nytt lønnetre på samme plass.

Landskapsarkitekter: Berit Hartveit og Inge Dahlman
Støttet av: Oslo kommune, Jotun AS
Tidsrom: 3.4 – 3.5.1989
Beliggenhet: Studenterlunden, Oslo
Fotograf: Henriette Berg-Thomassen og Svein Kirkhorn

Sted:
Det blå treet Studenterlunden

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: