Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

CECILIENBORG -  TRONDHEIM

Parallelloppdrag og konkurranse, 1. plass

Cecilienborg er et boligutviklingsprosjekt på et tidligere jernbaneområde i Trondheim. Tomten ligger inntil Byåsen på vestsiden av Nidelva og sørvest
for St. Olavs Hospital.

Prosjektet består av et storgårdskvartal som fyller hele tomten og omsluttes av en samlende ytre fasade som ivaretar støyskjermingen av de boligene som vender mot støykilde slik at det skapes et frodig og mangfoldig indre gårdsrom med gode klimatiske forhold og lav støybelastning.

I sørøst mot rundkjøringen mellom Nordre avlastningsvei og Osloveien etableres et lite byrom beskyttet mot trafikk, men med utsikt og sol. Plassen definerer inngangen til forretningsarealene og det vil være naturlig å etablere noen benker, bord og plass til annonsering av butikk og varer. Plassen vil få et gulv av høy kvalitet og skape gode rammer rundt butikken og møtet med brukerne.

Bebyggelsen varierer fra 3 etasjer i syd (over forretningsarealet) til 7 etasjer i nord og inneholder i alt 374 boliger med ønsket leilighetsmiks. Noen punkter går opp i 8 etasjer.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN AS
v/Andreas Nypan (prosjektansvarlig)
Arkitekt: Arkitektskap AS
Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS
Plan og miljø: Assess AS v/Asle Strøm
Beliggenhet: Cecilienborg, Trondheim
Renderinger og perspektiv: +Uno v/Pablo Fidalgo
Status: Første premie våren 2014

Sted:
Cecilienborg - boliger forretning gårdsrom

Oppdragsgiver:
Rom Eiendom AS

Budsjett:

Status: