Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

BARCODE B13 - OSLO

Landskapsfabrikken har prosjektert landskapet i Barcoderekkens østligste kvartal- Kvartal 13. Kvartalet består av boliger, en 4 avdelings barnehage og noe næring.
Prosjektet har blitt prosjektert fra våren 2011 og fram til byggestart 2017. 

Dette skal være “det grønne” prosjektet i Barcoderekken og det har vært viktig å jobbe med vegetasjonen som utgangspunkt for å oppnå det ønskede arkitektoniske uttrykket. Slitasje fra barnehagen, solforholdene, lokalklimaet samt byggenes plassering og artikulering har i stor grad påvirket formgivingen i planen.

Prosjektet består av et byrom mot Dronning Eufemias gate, barnehagens lekeplass, private takhager og felleshager på de tre boligtårnene, i 15., 16. og 21. etasje. På tårnhagene er det planlagt å bruke vegetasjon fra øyene i Oslofjorden og skape beskyttede biotoper som “øyer” i bylandskapet.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Andreas Nypan (prosjektansvarlig), Inge Dahlman, Mona Ranvik (innleid)
Arkitekt: LundHagem Arkitekter AS
Oppdragsgiver: Oslo S Utvikling, OSU
Vegetasjonsrådgiver: Tanaquil Enzensberger
Beliggenhet: Barcode, Oslo
Renderinger: EVE images/Oslo S Utvikling

Sted:
Barcode B13 - Landskap

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: