Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

AURLANDSDALEN – PORTALOMÅDE LÆRDALSTUNNELEN

Lærdalstunnelen, verdens lengste veitunnel, 24.5 km gjennom fjellmassivet som skiller Lærdal og Aurlandsdalen.

I arbeidet med portalområdet og møte med Aurlandsdalen var det en sentral målsetting å synliggjøre bygdas naturgitte og kulturelle kvaliteter. I den trange dalbunnen har den dyrka marka vært en sterkt begrenset ressurs. Det ble derfor et mål å lage et ”gjerrig” anlegg hvor dyrka mark ikke ble skuslet bort til veiskråninger og unødige trafikkarealer, men ble trukket helt inn til veien.
Tunnelmunningen ble trukket ut fra selve tunnelpåslaget i fjellveggen. På baksiden av muren er det god plass for folk, fe og traktorer for videre drift av jorda på begge sider av stamveien.
I prosjektet er det søkt å lage en enkel og helhetlig situasjon hvor terreng og veianlegg er gitt skulpturelle verdier.

Landskapsarkitekt, forprosjekt og hovedprosjekt: Inge Dahlman (ansvarlig) og Anne Kaurin
Landskapsarkitekt, byggeplan: AS Landskapsarkitekt Valborg Leivestad
Byggherre: Statens vegvesen Sogn og Fjordane
Hovedentreprenør Statens vegvesen Produksjon
Beliggenhet: Lærdalstunnelen, Aurland kommune
Fotograf: Inge Dahlman
Ferdigstilt: 2000

Sted:
Aurland portalområde

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Sogn og Fjordane

Budsjett:
30 mill

Status:
Ferdigstilt 2004