Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Ågskardet fergeleie, foto Steinar Skaar
  • Ågskardet fergeleie, foto Amund Johne
  • Ågskardet fergeleie, foto Amund Johne
  • Ågskardet fergeleie, foto Amund Johne
  • Ågskardet fergeleie, foto Inge Dahlman
  • Ågskardet fergeleie,plan Inge Dahlman

ÅGSKARDET FERGELEIE – KYSTRIKSVEIEN RV 17

Ågskardet ligger vakkert til og føyer seg naturlig inn i det spektakulære landskapet langs fjorden og øyriket. Byggeskikken er preget av kystkulturens knapphet. Ved utformingen av fergeleiet var det viktig å videreføre denne holdningen i materialbruk og arkitektur, samtidig som anlegget skulle framstå med en egen identitet. Målsettingen var å lage et sted hvor omgivelsene og kulturen kom til syne, ikke anlegget i seg selv. Bryggen som binder anlegget sammen kan brukes som en 80 meter lang benk med utsikt til himmel og hav.


Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Inge Dahlman (ansvarlig) og Anne Kaurin
Byggherre: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Entreprenør: Mesta AS
Beliggenhet: Ågskardet, Meløy kommune
Foto: Amund Johne og Inge Dahlman
Ferdigstilt: 2004

Sted:
Ågskardet fergeleie

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: