Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Storvika turistvei
  • Storvika turistvei
  • Storvika turistvei
  • Modellphoto
  • Plan

STORVIKA RASTEPLASS - KYSTRIKSVEIEN RV17

Skisseprosjektet tar utgangspunkt i landskapsrommets topografiske senterpunkt på strandvollen. Ambisjonen er å gjøre publikum oppmerksomme på og å lede dem til dette sentrale punktet på strandvollen slik at de kan ta del i den storslåtte landskapsopplevelsen som Storvika tilbyr. Punktet på toppen av strandvollen og rasteplassen knyttes sammen med en gangbane i tre. Gangbanen avspeiler topografien i landskapet. Gangbanen beskriver et lengdesnitt av landskapet og fører folk gjennom og til ulike kvaliteter på stedet, som for eksempel det intime landskapsrommet langs bekken.  Selve rasteplassen utformes som en begynnelse av gangbanen. Ramper og terrasser av tre integreres i terrenget. Kanter og sprang i konstruksjonen gir plass til både formelle og uformelle sitteplasser. Gressbakken trekkes helt inn til konstruksjonen.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Inge Dahlman (ansvarlig) og Aaste Gulden Sakya
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Beliggenhet: Storvik, Gildeskål kommune
Foto: Steinar Skaar og Inge Dahlman
Status: Skisseprosjekt 2010

Sted:
Storvika rasteplass

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Turistvegkontoret

Budsjett:
3,5 mill

Status:
Skisseprosjekt 2010, ferdigstilles 2012