Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Skøyen stasjon
  • Skøyen stasjon
  • Skøyen stasjon

SKØYEN STASJONSOMRÅDE

Hovedprosjekt tegnet 2000. Deler av prosjektet bygget 2001,
videre planarbeid 2011

Landskapsarkitekter 2000: Inge Dahlman og Anne Kaurin
Landskapsarkitekter 2011: Inge Dahlman og Andreas Nypan
Arkitekt: Arne Henriksen arkitekter
Beliggenhet: Skøyen stasjon, Oslo

Sted:
Skøyen Stasjonsområde

Oppdragsgiver:
Jernbaneverket, region øst

Budsjett:
2,5 mill

Status:
Deler av planen ferdigstilt 2001 -