Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Rassikring av Finnbyen, Foto John Steneresen
  • Rassikring av Finnbyen, Foto John Steneresen
  • Rassikring av Finnbyen, Foto John Steneresen
  • Rassikring av Finnbyen, plan
  • Rassikring av Finnbyen, plan

RASSIKRING AV FINNBYEN - LOFOTEN

Finnbyen er årlig utsatt for store snøras. Veien er en del av Nasjonal turistveger og samspillet mellom vei, landskap og terreng har stor betydning for kjøreopplevelsen. Samtidig skal veien være en trygg hverdagsvei for lokalbefolkningen. For å sikre veien er den lagt ut fra fjellsiden. Den lange fangvollen beskytter veien mot snømasser. Der veien er lagt ut i sjøen fungerer veien som en fangvoll og bassenget som deponi for skredmassene. Intensjonen i formgivingen er å knytte veien og rasvollen sammen til en helhetlig og enkel form som forholder seg til landskapets former, som formidler landskapets kvaliteter og som gir en trygg og fin reiseopplevelse.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Inge Dahlman (ansvarlig), Anne Kaurin og Hege Mikkelstuen
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord, Nasjonale turistveger
Entreprenør: Mesta AS
Beliggenhet: Finnbyen, Flakkstad kommune
Foto: John Stenersen
Ferdigstilt: 2003

Sted:
Rassikring av Finnbyen

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: