Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Austenesfjorden utsiktspunkt og rasteplass, Foto: Steinar Skar
  • Austenesfjorden utsiktspunkt og rasteplass, plan
  • Austenesfjorden utsiktspunkt og rasteplass, Foto: Jarle Wæhler
  • Austenesfjorden utsiktspunkt og rasteplass, Foto: Steinar Skar
  • Austenesfjorden utsiktspunkt og rasteplass, Foto: Steinar Skar
  • Austenesfjorden utsiktspunkt og rasteplass, Foto: Steinar Skar
  • Austenesfjorden utsiktspunkt og rasteplass, Foto: Steinar Skar
  • Austenesfjorden utsiktspunkt og rasteplass, Foto: Steinar Skar

AUSTENSFJORDEN UTSIKTSPUNKT OG RASTEPLASS - LOFOTEN

Fra denne rasteplassen er det en storslått utsikt over Austnesfjorden og Sildpollnes kirke. Kirken er et av de mest fotograferte motivene i Lofoten. Store turistmengder førte til at vegetasjonsdekket ble fullstendig nedslitt. Det ble derfor bygd en gangbane i tre som vegetasjonsbeskyttelse til toppen av Austneset. Fra parkeringsplassen er det etablert et utsiktpodium som gir tilgang til utsikten også for et publikum med redusert bevegelsesevne.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Inge Dahlman (ansvarlig), Aaste Gulden Sakya og Ellen Husaas
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Entreprenør: Lofot Entreprenør AS / Mesta AS
Beliggenhet: Austnesfjorden, Vågan kommune
Foto: Steinar Skaar, Jarle Wæhler
Ferdigstilt: 2010

Sted:
Austnesfjorden rasteplass

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region nord/ Turistvegkontoret

Budsjett:
5 mill

Status:
Ferdigstilt 2010