Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Landskapsfabrikken, Akkarvikodden rasteplass - Reine, Lofoten foto: Steinar Skaar
  • Landskapsfabrikken, Akkarvikodden rasteplass - Reine, Lofoten foto: Steinar Skaar
  • Landskapsfabrikken, Akkarvikodden rasteplass - Reine, Lofoten foto: Steinar Skaar
  • Landskapsfabrikken, Akkarvikodden rasteplass - Reine, Lofoten
  • Landskapsfabrikken, Akkarvikodden rasteplass - Reine, Lofoten
  • Landskapsfabrikken, Akkarvikodden rasteplass - Reine, Lofoten foto: Steinar Skaar

AKKARVIKODDEN RASTEPLASS – LOFOTEN

Den grunnleggende ideen for ny utforming av rasteplassen var å lage et podium i landskapet som spiller opp mot havflaten, horisontlinjen og fjellene bak plassen.
På pynten nærmest havet er det laget en lang terrasse av betong. Møbelgruppene på betongterrassen er rotert slik at publikum aktivt må ta stilling til hvordan de ønsker å sitte i forhold til omgivelsene og utsikt. I bakkant avgrenses rasteplassen av en natursteinsmur for å lage en presis visuell overgang mot fjellene og for å skjerme mot veien.
Terrassen og bordene er laget i betong mens benkene og muren er laget i lokal lødingengranitt med ulike bearbeiding.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN
v/ Inge Dahlman (ansvarlig), Aaste Gulden Sakya, Ellen Husaas og
Ingrid Torkildsen (interiørarkitekt MNIL)
Arkitekt toalett: Manthey Kula ANS
Byggherre: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Konsulent RIB: Fredriksen AS, v/ Eivind Røkkum (RIB)
Entreprenør: Mesta AS
Beliggenhet: Reine, Moskenes kommune
Foto: Steinar Skaar
Ferdigstilt: juni 2006

Sted:
Akkarvikodden Rasteplass

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region nord/ Turistvegkontoret

Budsjett:
2 mill

Status:
Hovedprosjekt: 2005 - 2006, ferdigstilt 2006