Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

Om landskapsfabrikken AS

Landskapsfabrikken har fra 1. mars 2018 blitt en del av Asplan Viak AS, Oslokontoret i Kongensgate 1

Asplan Viak overtar alle aksjene i Landskapsfabrikken AS, og Landskapsfabrikkens ansatte vil inngå som ansatte i Asplan Viak.