Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

Om landskapsfabrikken AS

Landskapsfabrikken AS består av 3 landskapsarkitekter og en urban designer.

Kontorets medarbeidere har variert erfaring fra private kontorer og statlig og kommunal virksomhet. Bredden i kompetanse og erfaring gjør at vi arbeider med et vidt spenn av oppgaver fra overordnet planlegging til detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Arbeidsoppgavene omfatter by- og landskapsanalyser, byutviklingsprosjekter, samferdselsanlegg, rassikring, flomsikring, boligområder, skoler, belysning og landskapskunst.

De siste årenes arbeid med Nasjonale turistveger, turveier, byrom- og boligprosjekter har gitt kontoret tung prosjekteringserfaring og kompetanse.
I mange av våre prosjekter samarbeider vi med andre faggrupper – kunstnere, arkitekter, lysdesignere og møbeldesignere.

Kontaktinformasjon:

Post- og besøksadresse:
LANDSKAPSFABRIKKEN AS
Torggata 33
0183 Oslo

Tlf. : 22 87 18 80

e.post: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Vi bruker hovedsaklig Autocad, Rhino 3D med Maxwell renderer og Adobeprogrammene

Medlemmer av:
Norske landskapsarkitekters forening - http://www.landskapsarkitektur.no
Arkitektbedriftene - http://www.arkitektbedriftene.no

Landskapsfabrikken AS har sentral godkjenning innenfor:
- Søker i tiltaksklasse 2
- Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2
- Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3